Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Dostp do archiwum


Aby uzyska dostp do archiwum musisz by zalogowany oraz wykupi usug 'dostp do archiwum'.

Prawo dostpu do treci archiwum przypisane jest do Twojego konta. Z konta moesz korzysta tylko Ty. W sytuacji wykrycia, e konto jest uywane przez wiele osb, zostanie ono automatycznie zablokowane.

Koszt dostpu do archiwum:
  • 10 z - peny dostp do archiwum na jedn dob
  • 100 z - peny dostp do archiwum na okres jednego miesica

Aby dokona zakupu teraz, kliknij TUTAJ


Istnieje rwnie moliwo wykupienia dostpu do archiwum dla caych sieci komputerowych. Oferta ta skierowana jest gwnie do firm i instytucji np. bibliotek. Jeli s Pastwo zainteresowani ofert, prosimy o kontakt.