Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Zastrzeenia prawne


Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.czaskultury.pl są zastrzeone na rzecz Stowarzyszenia Czasu Kultury. aden z elementw serwisu, jak rwnie zawarte w serwisie treści nie mogą by rozpowszechniane bez pisemnej zgody waścicela serwisu. Uytkownik ma prawo do pobierania i drukowania stron serwisu lub ich fragmentw wyącznie na potrzeby wasne.

Stowarzyszenie Czasu Kultury na bieąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi adnej odpowiedzialności za dokadnoś, aktualnoś oraz kompletnoś informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Stowarzyszenie Czasu Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w czści lub caości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi uytkownik. Stowarzyszenie Czasu Kultury nie ponosi adnej odpowiedzialności z tytuu szkd bdących nastpstwem korzystania z serwisu www.czaskultury.pl.

Prawa do logotypw i nazw firm trzecich zamieszczonych na stronach WWW są wyączną wasnością tych firm, a zostay zamieszczone tylko w celach informacyjnych.