Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Reklama


Oferta cenowa oraz warunki techniczne publikowania reklam zamieszczanych w „Czasie Kultury”
IV strona okadki – kolor: 4900,00 z
II i III strona okadki – kolor: 3900,00 z
kolumna wewntrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 2900,00 z
kolumna wewntrz numeru – jednobarwna: 1900,00 z
1/2 kolumny wewntrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 1900,00 z
1/2 kolumny wewntrz numeru – jednobarwna: 900,00 z
1/4 kolumny wewntrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 1000,00 z
1/4 kolumny wewntrz numeru – jednobarwna: 500,00 z
bannery reklamowe (przygotowane przez zleceniodawc) na stronach www.czaskultury.pl (490 x 237 px, JPG) i www.e.czaskultury.pl (198 x 198 px, JPG) – edycja tygodniowa: 50,00 z 

Podane ceny s cenami netto, do których naley doliczy podatek VAT w wysokoci 23%.
Przy zamówieniach na prezentacj reklam w kilku wydaniach pisma redakcja udziela rabatów.

Pliki reklamowe naley przekaza do redakcji 15 dni przed edycj pisma. Po zamianie tekstu na krzywe grafik reklamow prosimy przesa drog elektroniczn na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Wymiary reklam:
kolumna – 200 x 270 mm (w wypadku grafiki zaprojektowanej do brzegu krawdzi do wartoci naley doda 5 mm, plik powinien mie zatem 210 x 280 mm)
1/2 kolumny – 170 x 115 mm (poziom)
1/4 kolumny – 80 x 115 mm (pion)

Format PDF, rozdzielczo minimum 300 DPI.

Redakcja przyjmuje równie zlecenia na opracowanie graficzne reklam z powierzonych materiaów wedug propozycji i ycze zamawiajcego; druk reklamy nastpi po akceptacji zamawiajcego.