Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Polityka prywatności


Serwis internetowy www, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Czasu Kultury. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. informacje o dugości wizyty, typie przeglądarki, typie systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane automatycznie mogą by uyte do analizy statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o kadym uytkowniku.

Dane te nigdy nie zostaną udostpnione osoba trzecim, nie zostaną te opublikowane.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zosta udostpnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Strona internetowa moe wykorzystywa mechanimy cokie, ktre suą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Dane nie zawierają adnych danych osobowych.

W razie dodatkowych pyta dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.