Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Prenumerata


Zamie stare ksiki na prenumerat „Czasu Kultury”
Przelij na adres: prenumeratazaksiazki@czaskultury.pl spis ksiek, których nie potrzebujesz i których stan uwaasz za dobry. Dziki wymianie otrzymaj one drugie ycie, a Ty otrzymasz roczn prenumerat „Czasu Kultury”.

Kontakt: prenumeratazaksiazki@czaskultury.pl


Prenumerata krajowa na rok 2017: 90 zotych

Prenumerata zagraniczna na rok 2017: 190 zotych

Konto:

Nazwa: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Bank: BZ WBK SA VI O/Pozna
Nr konta: 13 1090 1362 0000 0000 3610 2669

Archiwalne numery Czasu Kultury moesz zamówi tutaj: http://sklep.czaskultury.pl