Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Mecenat


 • Instytut Literacki w Maison Laffitte (1985–1989),
 • Fundacja IDEE – Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (1990–1991)
 • Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego (1992–1994, 2008, 2010–2011),
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1993–2001, 2007–2011),
 • Wadze Miasta Poznania (1994–2011),
 • Fundacja im. Stefana Batorego (1996–1999),
 • Drukarnia Graphus Pach (2001–2006),
 • Arctic Paper SA (2002–2011),
 • Kompania Piwowarska SA (2003–2005),
 • Fundacja Otwarty Kod Kultury (2004),
 • Prohelvetia (2008, „Czas Kultury” 6/2008).