Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Kontakt


Czas Kultury
ul. w. Marcin 49a
61-806 Pozna
tel. 61 832 12 39
redakcja@czaskultury.pl

Formularz kontaktowy

Nadawca:
Twj e-mail:
Treś wiadomości:

Wysyając dane za pomocą tego formularza, oświadczasz, e zgadzasz si na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o Ochronie Danych Osobowych, Dz. u. Nr 133 poz. 883, i ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie Czasu Kultury w celu przygotowania i przesania informacji zwrotnej.