Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

Polecamy

dodano: 2008-11-12

Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami

Książką Jerzego Borowczyka i Michała Larka Stowarzyszenie Czasu Kultury wznawia wydawanie pozycji z Biblioteki Czasu Kultury.
„Chodzi chyba po prostu o interesującą sposobność do rozmowy,  
jakiej w innych okolicznościach zwykle się nie prowadzi.”

Słowa Andrzeja Sosnowskiego dobrze oddają intencje autorów zbioru wywiadów, publikowanych częściowo na łamach „Czasu Kultury”. „Przepytani” zostali znakomici, choć zarazem niezbyt dobrze rozpoznani (bądź interpretacyjnie „ucukrowani”) autorzy – w taki sposób, aby rozmowy stały się próbą odkrywczego przedstawienia ich dorobku, osobowości, spojrzenia na sztukę i świat.

Bohaterowie zbioru są rozmówcami szczególnymi – wiedzę na temat języka, literatury, sztuki, filozofii potrafią przełożyć na dyskurs dotyczący rzeczywistości pozaartystycznej. W konsekwencji czytelnicy otrzymują udramatyzowany wielogłos na temat polskich mikrohistorii intelektualnych i literackich ostatnich czterdziestu lat. 

Książka zawiera rozmowy z:
– filozofką: Agatą Bielik-Robson,
– poetami: Piotrem Sommerem, Andrzejem Sosnowskim, Dariuszem Sośnickim, Bohdanem Zadurą
i Adamem Zagajewskim,
– prozaikami: Zbigniewiem Kruszyńskim, Arturem Danielem Liskowackim, Andrzejem Stasiukiem  
i Bronisławem Świderskim.  

„«Rozmowa była możliwa» to bodaj najwartościowsze tego rodzaju przedsięwzięcie w ostatnich kilku latach, książka pożyteczna i atrakcyjna […], kolekcja znakomitych wywiadów, w trafnej proporcji akademicka i «amatorska», istotne uzupełnienie perspektywy historycznoliterackiej i jak najbardziej udana zachęta do przeżycia czytelniczej przygody” – Piotr Śliwiński.

„[Jerzy Borowczyk i Michał Larek] doskonale znają twórczość indagowanych pisarzy, poruszają się przeto swobodnie w jej obrębie. Umiejętnie zadawane i niebanalne pytania umożliwiają pokazanie, co fascynuje poszczególnych twórców, jakie tematy są kluczowe dla ich świadomości artystycznej i praktyki pisarskiej. Zarazem prezentują – w optyce personalnej – ważne zjawiska sceny poetyckiej, rządzące nią napięcia i zależności, kierunki wpływów, krajowych i zagranicznych, przetasowania w tradycji – nieco dawniejszej i bezpośrednio poprzedzającej, jak również dominujące tendencje myślowe, filozoficzne, estetyczne i stricte artystyczne” – Barbara Sienkiewicz.


Jerzy Borowczyk, Michał Larek: „Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami”  
Biblioteka Czasu Kultury, t. 37  
Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2008  
ISBN: 83-914709-7-0

Wersja do druku