Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

Polecamy

dodano: 2015-06-04

30/30. Literatura najnowsza według „Czasu Kultury”

Ukazał się zbiór krytycznoliterackich tekstów opublikowanych w „Czasie Kultury” w ciągu minionych trzech dekad istnienia pisma.
„30/30” układa się w wielopoziomową, pomysłową, nierzadko ryzykowną opowieść o polskiej literaturze, zaistniałą na łamach „Czasu Kultury”, który wyraziście zaznacza swą obecność w badaniach nad literaturą.

Czytelnik znajdzie tu między innymi rozważania o kulturowych zjawiskach, tekstach uznanych autorów (m.in. Jacek Dukaj, Zbigniew Kruszyński, Marcin Świetlicki), popkulturowych fenomenach (kryminał, literatura science fiction) i debiutantach. Wieńczące książkę rozmowy z redaktorami naczelnymi „Czasu Kultury” przedstawiają żywą, sugestywną historię czasopisma i Poznania na tle kilku dziesięcioleci literatury polskiej. Wśród autorów zebranych w książce esejów, recenzji i rozmów znaleźli się znani, prezentujący różne szkoły metodologiczne literaturoznawcy, między innymi: Jerzy Borowczyk, Rafał Grupiński, Wojciech Hamerski, Bogumiła Kaniewska, Tadeusz Komendant, Michał Larek, Cezary Michalski, Tomasz Mizerkiewicz, Ryszard K. Przybylski, Wiesław Ratajczak, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Piotr Śliwiński, Marek Wedemann, Marek Wilczyński, Elżbieta Winiecka, Justyna Zimna, Tadeusz Żukowski.

Książka dostępna jest wyłącznie w redakcji „Czasu Kultury” (e-mail: redakcja@czaskultury.pl).

Wersja do druku