Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

Polecamy

dodano: 2009-11-03

Czas Kultury z Mirosławem Bałką

W naszym sklepie można kupić kolekcjonerską edycję „Czasu Kultury”, z okładką projektu Mirosława Bałki.
Wydanie w nakładzie 100 egzemplarzy zostało ponumerowane i sygnowane przez samego artystę.

W 2009 roku w „Czasie Kultury” zaplanowaliśmy kolumny, które zredagowali zaproszeni goście – Mirosław Bałka był pierwszym z „redaktorów wizytujących”.

„Czas Kultury” w numerze 1/2009 podejmuje dyskusję na temat fenomenu powrotu do religii, teologii, wiary. Justyna Zimna z socjolingwistycznym zacięciem pisze o wpływie na naszą codzienność ideologii katolickiej zaprogramowanej w języku. Agata Bielik-Robson z pozycji filozofa przyznaje: od religii uciec nie sposób i wysuwa tezę, że nawet najbardziej świecka czy ateistyczna narracja jest w istocie kryptoteologiczna. Elżbieta Winiecka, referując myśl coraz bardziej wpływowego filozofa Jean-Luca Mariona, pisze o wielkich możliwościach dyskursu religijnego prowadzonego po dekonstrukcji. Adam Lipszyc przenosi nas do świata literatury hebrajskiej, przedstawiając inspirujący komentarz do powieści noblisty Szmuela Josefa Agnona. Gisèle Séginger pojawia się na naszych łamach za sprawą Piotra Śniedziewskiego. Tłumacz pracy francuskiej literaturoznawczyni „Nerval, Mallarmé i narodziny modernizmu” stawia tezę, że poezja jest, z jednej strony, przestrzenią walki przeciwko transcendencji, z drugiej zaś – domeną myślenia o języku jako żywiole absolutnym, przedmiocie ekstatycznego kultu. Tomasz Mizerkiewicz z perspektywy teoretycznoliterackiej zauważa, że badacze, próbując zdefiniować literaturę, odwołują się do leksykonu teologicznego – w konsekwencji literatura staje się przede wszystkim przedmiotem wiary. Michał Larek analizuje tom poezji Jerzego Jarniewicza „Rozmowa będzie możliwa” jako krytyczną rozprawę z językiem religijnym, w obrębie którego „Bóg” staje się zaledwie figurą retoryczną.

W numerze także: poezja Jerzego Jarniewicza i Adama Kaczanowskiego, rozmowa Jerzego Borowczyka i Michała Larka z Markiem Krajewskim, bogaty dział recenzji oraz felietony Agaty Araszkiewcz i Edwarda Pasewicza.

Wersja do druku

Mirosław Bałka

Mirosław Bałka