Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Call for papers


Czas Kultury: Im dalej w las, tym mniej drzew

Drzewa przestay umiera, stojc; w ostatnim czasie szczególnie w Polsce, ale od dawna w wielu innych miejscach na Ziemi trwa masowe zabijanie drzew. Nie tylko las, puszcza, dungla, ale i miasto to miejsca zagady drzew. Czy i jakie drzewa przetrwaj wycink i inne antropogeniczne czynniki nkajce ca planet? Czy stawi opór tym, którzy do utraty tchu bd karczowa zielone ycie oferujce tlen i filtrujce powietrze? Czy wreszcie, w ostatniej chwili, drzewa nas jednak zainspiruj do zawierania sojuszy i wspierania symbiotycznych relacji bdcych prawem lasu?

Interesuje nas nie tylko analiza ludzkiej przemocy wobec drzew, ale te dziaania przyjacielskie, takie jak spoeczne inicjatywy sadzenia drzew oraz wielkie akcje zalesiania, artystyczne projekty angaujce realne drzewa, filmowe i literackie reprezentacje lasu, a take indywidualne historie drzew. Do skadania tekstów zapraszamy przede wszystkim – ale nie tylko – ekokrytyków, badaczy kultury wizualnej, etnobotaników i ekologicznie usposobionych filozofów i socjologów.

Na teksty o objtoci maksymalnie 25 000 znaków, przygotowane wedug Informacji dla autorów i zawierajce streszczenie w jzyku polskim oraz krótki biogram czekamy do 23 kwietnia 2017 roku.

Artykuy naley przesya na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Redaktorka prowadzca: Monika Bakke

„Czas Kultury” to pismo spoeczno-kulturalne notowane w bazach CEEOL, Index Copernicus i Eurozine oraz w polskim wykazie czasopism naukowych (tzw. lista „B”) z 12 punktami.

Informacje dla autorów: http://czaskultury.pl/?mod=informacje